આઈસીસીની વનડે રેન્કિંગ્સ: આ હુમલામાં રો-રોહિતનો દબદબો, બુમરાહ ટોચ પર

ઉચ્ચ ગુણવત્તાની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની શ્રેષ્ઠ માનવીઓ અમે ટૂંક સમયમાં પુન recoverપ્રાપ્ત કરીશું અને અસરકારક પણ રહીશું. વિશ્વની ભારતીય ટીમ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *