કિચન હેક્સ: ઉનાળામાં સોજી અને મેઇડા અને દાણાના લોટને જીવજંતુઓ અને જીવાતોથી બચાવવા માટેના સરળ ઉપયોગી ઘરેલું ઉપાય.

કિચન ભાડા: તેને રસોઇ કરો પરંતુ તેમની પાસે ધેર છે, સૂજી છે અને ભૂલથી તેમને નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે, પછી તેઓ રસોડામાં રોકાયેલા હોય છે.

હાઇ સ્પીડ માટે
તેજ, મેડા માટે દાજી અને દાણાના કન્ટેનર સાથે. તેઓ આ રીતે બચાવવા માટે સલામત પણ છે.

એર ટાર કન્ટેનર-
જંતુઓને લોટ અને અનાજ પર જતા અટકાવવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો એ છે કે તેને કાચ, ધાતુ અથવા કોઈપણ સારા, જાડા પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં સંગ્રહિત કરવો.

રેફ્રિજરેટરિંગ-
દાખલ કરેલ હોય તો, દાખલ કરેલ હોય તો દાખલ કરો. આ રીતે બધા

ટંકશાળના
સોજી અને બેસનના ભવિષ્ય માટે, તે ભવિષ્ય માટે યોગ્ય રહેશે. આ ચિહ્નો ટંકશાળના પૂંછડીમાં લખેલા છે.

વણાટ પર ધ્યાન આપો
બગાડવાની સ્થિતિમાં જીવાત સ્થિતિથી બદલાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *