મહિલા આયોગમાં 24 કલાકની હેલ્પલાઈન આપવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી

રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગે કોરોનાવાયરસની રોકથામ માટે અમલમાં મુકાયેલા દેશવ્યાપી લોકડાઉનને પગલે માનસિક ત્રાસની વધતી ફરિયાદોના પગલે 24 કલાકની સર્વિસ હેલ્પલાઈન શરૂ કરવાની યોજના બનાવી છે. કમિશન …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *