રસોઈની ટિપ્સ: મન્નુ મેડમ તમને ડુંગળીના પકોરાનો ઉપયોગ ન કરવા માટે કહી રહ્યા છે, પાણીનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થાય છે.

– જો તમે ક્રિસ્પી ડુંગળીના પકોરાઓ બનાવવા માંગતા હો, તો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો કે તમારે મિશ્રણમાં થોડું પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. મિશ્રણમાં મીઠું ઉમેર્યા પછી, ડુંગળીમાંથી નીકળતું પાણી મિશ્રણ સાથે ભળી જાય છે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *