લોકડાઉન ઘણી મહિલાઓને સંકટમાં મૂકે છે, ભવિષ્યમાં આર્થિક મુશ્કેલીઓ વધારી દે છે

લdownકડાઉનથી ઘણી સ્ત્રીઓને પુખ્તવૃત્તિ જોખમમાં મૂકવામાં આવી હતી. એક સંશોધનથી બહાર આવ્યું છે કે તે દરમિયાન મહિલાઓ અનિચ્છનીય ગર્ભાવસ્થા સાથે સંઘર્ષ કરતી હતી પરંતુ તાળાબંધીના કારણે તેઓ ગર્ભપાત કરી શક્યા નથી. તેમને તમારા બાળક બનવા દો અને …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *