સપના ચૌધરી ટીવી પર પોતાનું ગીત ફ્લunટ કરે છે, પથારીમાં દેખાતા દીકરાની ઝલક

જ્યારે સપના ચૌધરી તેમના પર આવે છે, ત્યારે તે લોકોનું ખૂબ મનોરંજન કરે છે. તેના પર્સનલ લાઇફ વિશે જાણીને તેના ચાહકો પણ ખૂબ ઉત્સાહિત છે. ગયા વર્ષે તેણે વીર શાહુ અને એક દીકરાની માતા સાથે લગ્ન કર્યા….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *