આ સોલ્યુશનથી બનેલા પદાર્થને સાબુ કરો, તેને વહન કરવા માટે 20 ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરો.

ડમ્પલિંગ્સ, કચોરીઓ અન્ય રીતે બગડે છે, તેથી વટાણાના સાબુ પણ સારા છે. મોરિશિયસ, મેટર સબલાઈમેશન -2 ગ્રીન મેટર….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *