કાશ્મીરી પનીર રેસીપી: ભારતીય રેસ્ટોરેન્ટ સ્ટાઈલમાં સ્વાદિષ્ટ કાશ્મીરી પનીર મસાલા રેસીપી

કાશ્મીરી પનીર રેસીપી: જ્યારે પણ તમે આ કરો ત્યારે, તમારી અસામાન્ય દેખાવાની ટેવ છે. ,,,,,,,,,, સ્થિત હશે, કૃપા કરીને, નહીં, ના, ના, કેટલું નહીં, ના, કેમ નહીં, નહીં, ઇચ્છા, દૃષ્ટિમાં હશે, પછી તમને તે જોવામાં મુશ્કેલી થાય છે તેવું લાગે છે. . . હજી સુધી, તે વિવિધ સ્લરીમાં જોડાવાની સાથે સાથે તેને તપાસમાં શામેલ કરશે. કેવી રીતે કુટુંબ રહેવા માટે.

બનાવવા માટે ઘટકો-
યકૃતના રોગો – 1 કપ
– દૂધ – 1 1/2 કપ
-તેલ- 1
જીરું -.
-આર્મિક પાવડર- 1/2
ફાસ્ટ પાંદડા- 2
-ગ્રીન પાવડર – 1/2 સુંદર
-ગાર્મ મસાલા પાવડર- 1/2 સુંદર
-સેલ્ટ – સ્વાદ
-સેસર-સિંચ
– પાવડર બનાવવા માટે
-લોંગ- 3
એલચી – 3
વરિયાળી -2
– મેથી – 1

બનાવટી બનાવવાની રીત
પાઉડર બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ ઇમલ્શન, વરિયાળી અને મેથીનો પાઉડર બનાવો. તે જ્યારે બરાબર તાપમાન અને ભેજ બગડે ત્યારે તે બગડે છે. St દૂધના ડાઘ અને સ્વચ્છતા. પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાઉડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર. , પાઉડર પાવડર પાવડર, દૂધ પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર, પાવડર પાવડર પાવડર. પાવડર પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર ધરાવતો દૂધ પાવડર સમાવતો પાવડર પાવડર સાથે તમારા દૂધ પાવડર પાવડર પાવડર. પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ પાવડર ਪਾ Powderਡਰ પાવડર ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Powderਡਰ ਪਾ Herਡਰ ਪਾ Herਡਰ પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર. પાવડર પાવડર હર પાવડર પાવડર હર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર હર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર પાવડર # કો # જો # જો # જો # જો # જો # # વાત કરો. પટાવાળામાં મૂકવામાં આવે છે. આમ કર્યા પછી પણ. અસામાન્ય ગરમી પર નબળી સ્થિતિ. ટોચ બંધ કરો અને હેમાની સેવા કરો.

આ પણ વાંચો: કોવિડ માટેના મસાલા: -19 થી સીઝન માટે આ 5 ભારતીય પવન પર આધાર રાખે છે, તે તમારા અંતિમ મિત્ર છે.

સંબંધિત સમાચાર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *