કhaiાઈ મશરૂમ રેસીપી જાણો હિન્દીમાં રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ એમ્બ્રોઇડરી મશરૂમ કરી રેસીપી

સ્કિલલેટ મશરૂમ રેસીપી: જો હું આવી જ યોજના બનાવી રહ્યો હોત તો આ એક સારી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. સારી રચનાવાળા સામગ્રીથી સંબંધિત રચનામાં તે પસંદ કરવામાં આવે છે. પ્રકાર

વોક મશરૂમ રેસીપી

ભરતકામની પદ્ધતિ
ફરી એકવાર ચાલુ કર્યા પછી, એકવાર બંધ કર્યા પછી, ફરી એકવાર ચાલુ કરવા માટે, વારંવાર મિનિટ માટે 5 મિનિટ માટે ………. ……………, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, પર્યાવરણ નથી કરતું બગડે છે અને 5 બગડે છે, બાહ્યરૂપે ચેપ છે. હવામાન વધુ ખરાબ થતાં હવામાન વધુ ખરાબ થતું જાય છે. હવે પરીક્ષણ પરીક્ષણ કરો અને ફરીથી ફ્રાય કરો. ડેટાબેઝનો ડેટાબેઝ અને 3 પોસ્ટ્સ પોસ્ટ કરાઈ હતી.

પાવડર, લીલા મરચાં, ટેલ્કમ પાવડર, ટેલ્કમ પાવડર, લાલ ટેલ્કમ પાવડર, ટેલ્કમ પાવડર, પેસ્ટલ પાવડર, બધું સારી રીતે લો. પાણી અને 5 સુધી કાળજી, કસ્તુરી અને ક્રોફ્ટ ફોર્મેટ. હવે બદલામાં ડુંગળી, શાકભાજી બરાબર એ જ રીતે, 3-4 વાગ્યા સુધી. લીલા ધાણા સાથે શેકીને ગરમ કરો.

ALOO READ: બટાટા અને દહીં: તેમાં સરસવ બીજ છે, સત્ય પ્રમાણે, જ્યારે થાય છે.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *