ચાટ રેસીપી: જાણો સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલની અદલાબદલી બાસ્કેટ ચેટ અથવા બટાટાની બાઉલ ચાટ રેસીપી હિન્દીમાં

સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ પિકિવન્ટ બાસ્કેટ ચાટવું: તેમને બજારમાંથી કંઇપણ આવવાનું ડર લાગે છે. આ રીતે, હું બાઉલ વિશે ખોટું અનુભવ કરીશ. હની ઉમેરવામાં આવે છે. લો

બાઉલ ચાટ માટે ઘટકો
-250 ગ્રામ મૈડા
-4 થી 5 બટાકા
અર્ધ બ્લીચ (બાફેલી)
-2 થી 3 કપ દહીં
-3 થી 4 મોટા ડુંગળી
-2 થી 3 ઉડી અદલાબદલી લીલા મરચા
-વિખ્યાત અદલાબદલી ધાણા ના પાન
-15 થી 20 પાપડી (માર્કેટિંગ બ્રેક લો)
-2 સૂક્ષ્મ લાલાશ
કૃષ્ણના 1 ઇંચ કૃષ્ણ
-1 નાના લસણ
-3 થી 4 કાકડી-જીરું
– 150 ગ્રામ આમલી
-50 ગ્રામ સારું
-500 ગ્રામ મોયાન
– ફ્રાય માટે તેલ
લandન્ડી નોર્મલ

બાઉલ ચાટ બનાવવાની રીત
સૌ પ્રથમ, કાપવા માટે સરસ લોટનો બાઉલ પસંદ કરો. તેમાં તેલ મૂક્યા પછી, ు પાણી ు પાણી ు પાણી ు ుు પાણી ు પાણી ుుుు હજી પણ હું બ્રીફિંગ માટે કણક તપાસીશ. બાઈલીઓ હવે સુકા ફળ તરીકે દેખાઈ. એક પેનમાં તેલનું તાપમાન, પછી તેલમાં બાઉલથી કવર ફ્રાય કરો, ફ્રી ટાઇમમાં બાઉલથી સંપૂર્ણપણે અલગ કરો.

હવે ખાવા માટે, તમે આમલી અને ચૂર્ણને એક મિનિટ માટે પાણીમાં નાંખો અને તેને ગુડમાં નાંખો, જીરું, લાલ મરચુંમાંથી ખાટી અને મીઠી છાલ લો. ભરત બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી બાફેલી. બગડેલા અને બગાડવાની ઘટનામાં સડેલા નાલાયક સડેલા સડેલા શાકભાજી અને નાઇજેલા કળીઓ સાથે ફરી સડેલા સડેલા સડેલા સડેલા શાકભાજી અને નાઇજેલા કળીઓ સજાવો. .

આ પણ વાંચો: કોવિડ માટેના મસાલા: -19 થી સીઝન માટે આ 5 ભારતીય પવન પર આધાર રાખે છે, તે તમારા અંતિમ મિત્ર છે.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *