ચોખાના ખીર, વિટામિન સી, વિટામિન સી ખીર ખાવાની આ સ્વાદિષ્ટ રેસીપી

જો સામાન્ય અનાજની ખીર બગાડવાના કારણે બગડે તો તે ખાવાનો પ્રયત્ન કરો સ્વાદિષ્ટની જેમ ખાવાનો પ્રયત્ન કરો. તે ખોરાકમાં સ્વાદિષ્ટ હોય છે સાથે જ વિટામિન-સીમાંથી હોય છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *