જીરું બટાટા બનાવવાની દેશી શૈલી, ઓછી મસાલા અને વધુ સ્વાદ

ભારતીય રસોડામાં કેટલીક સામાન્ય વાનગીઓ છે, જેને લગભગ દરેક જણ પસંદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જીરું બટાકાની ચાહકોને જુદી જુદી શૈલીમાં જીરું બટાકા ખાવાનું ગમે છે. આજે અમે તમને એક અલગ જ શૈલીમાં ગિરાટોની રેસિપી જણાવી રહ્યા છીએ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *