ડિઝર્ટ રેસીપી: જાણો હિન્દીમાં ડાંગર ભાત સાથે તરત ક્રિસ્પી જલેબી કેવી રીતે બનાવવી

ડાંગર ચોખા જલેબી રેસીપી: ટકી રહેવા માટે … જો આવું ફરીથી અને ફરીથી થાય, તો તમે ફરીથી અને ફરીથી વિચારશો. હા, ચોખાના ખોરાકનો સ્વાદ માણવા માટે જલેબી કરી શકાય છે. તે સારી રીતે તૈયાર છે. સારી રીતે સ્વસ્થ થવા માટે તૈયાર છે.

જલેબી બનાવવા માટે સામગ્રી-
-1 કપ અનાજ
-5 માંડા
– બ્રાઉનિંગ
અર્ધ કપ મોડો
-1/4 કપ પાણી
-1/4
– ફાટેલ રંગ
જલાબીનો માલ બનાવવો

જલેબી બનાવવાની રીત
જલેબી માટે, પ્રથમ બોલ પર એક ફિલીસ્ટાઇન ફિલીસ્ટાઇન લો. છત્ર આઇડલનું ડેન્જરસ બેટર. અંબાબ પાવડર અને મૈડા ગઠ્ઠો નં. અંબી ચાર્જ નેચરલ કલર્સ બેટર. લોટ અથવા ભેળસેળ કરનાર લાગુ પડે છે. હવે પિનમાં વાયર વાયરિંગ પ્રક્રિયા કરવામાં સક્ષમ હશે. જલેબિસ રેકોર્ડિંગથી અલગ જોવા મળે છે. ચાસણીમાં અત્યાર સુધી 1. સ્વાદિષ્ટ જલેબી જૂથમાં છે. તાપને પીરસો.

આ પણ વાંચો:

સંબંધિત સમાચાર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *