એલચી ચા પીવાથી શરીરની ચરબી વધતી નથી, જાણો ફાયદાઓ

આદુ અને એલચી ચાની મજા જુદી હોય છે. જેને આદુની સમસ્યા હોય છે તે ચામાં એલચી ઉમેરી શકે છે. ફક્ત ચા જ નહીં, એલચીનો ગંધ અને સ્વાદ ઘણી વાનગીઓને ખાસ બનાવે છે. એલચી….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *