ગર્ગલિંગ કોરોના વાયરસની પ્રતિકૃતિ ઘટાડે છે અને વાયરલ લોડ ઘટાડે છે.

કોરોનાના મામલે ભારતમાં ઘણું બન્યું નથી. જાળવણી અને જાળવણી જરૂરી છે. SARS-CoV-2 (કોરોના) શીતળા એક ખુશ ચિકન પોક્સ છે. તે એવા લોકોમાં છે જેમાં વ્યક્તિગત ઉધરસ, છીંક આવે છે, અને રાડારાડ આવે છે. એક અથવા વધુ ચેકર્સ દ્વારા જોખમ ચેપ તપાસવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા પછી આવું કરવા માટે, હું ડ doctorક્ટર એક પદ્ધતિ ગાર્ગલ (ગારડા) તૈયાર કરું છું.

ગેરા

નિષ્ણાત નિષ્ણાત ડોક્ટર કે.કે. ગ્રુપ વેબસાઇટ મેડટેક તદનુસાર સાર્સ-કોવી -2 ઝડપથી અપડેટ કરવામાં આવ્યું અને તે સફળ હોવાનું જણાયું. અહીંથી તે નિમ્ન શ્વસન માર્ગ પર પહોંચે છે. આ કિસ્સામાં, ઉદાહરણ તરીકે …

ઓછી પોક્સ પોક્સ

તે જંતુઓ સાથે વાત કરે છે. ચાંગ ગેંગ યુનિવર્સિટીમાં અહેવાલ આપ્યો છે. જો તમને જંતુઓથી અસર થાય છે, પછી ભલે તે સારું છે કે નહીં, જો તમે કરો છો, તો તે નિષ્ણાત તરીકે પણ કામ કરી શકે છે.

ચેપનું જોખમ પણ ઓછું થયું

ગારરા દ્વારા સક્રિય થયેલ અભિયાનને પૂર્ણ કરવા, તે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. “તે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.” તેઓ કાર્ય કરવા માટે સક્રિય છે અને આમ અભિયાનને પૂર્ણ કરવા માટે સક્રિય છે. લોકો ડોકટરો, પીવીપી -1 લયબદ્ધ અને છોકરી અને ️️ વાયરલના મતે કોરોના વાયરસનું ચેપ જોખમીરૂપે જોખમી છે

સંબંધિત સમાચાર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *