જ્યારે બાળક રડે છે, સંગીતનાં ધૂન ધીમું થશે, આ સુવિધાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખો

ઇયરફોન સાથે સંગીત સાંભળતી વખતે, લોકો ઘણીવાર એટલા મગ્ન થઈ જાય છે કે આસપાસ શું ચાલી રહ્યું છે તે તેઓ જાણતા નથી. કેટલીકવાર તેઓ પરિસ્થિતિથી પણ અજાણ હોય છે. પરંતુ હવે આ થશે નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *