દિવસની કોઈપણ સમયે, બાયલાઇન ટેબલમાંથી પાણી પીશો નહીં

મહર્ષિ નારદ સુક્ત બ્રહ્માના 17 મનમાંથી એક છે. નારદ, માન્ય ભક્ત, વિષ્ણુનો વિશિષ્ટ ભક્ત છે. નારદ પુરાણિક નારદાએ નારદ પુરાણોની રચના કરી. આ વિષય પર ચર્ચા કરો. ફિલ્મ ચાલી રહી છે, તમે તમારા જીવનમાં કંઇ પણ કરી શકો છો. મોર વિશે.

નારદ પુરાણ ગમે ત્યારે રાખવું જોઈએ. લોકો જે પણ શારિરીક રીતે ખરાબ હોય છે, તે શારીરિક રીતે ખરાબ હોય છે. જે વ્યક્તિ બચે છે તેની આદત છે. નારદ પુરાણ મુજબ જો માથામાં તેલ લગાવતી વખતે હથેળી પર તેલ છોડી દેવામાં આવે તો તે શરીર પર નાખી દેવું જોઈએ. તે નિશ્ચિત છે. સ્વસ્થ પર પણ નકારાત્મક અસર પડે છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પણ જરૂરી છે. તે બરાબર કામ કરી રહ્યું ન હતું. કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. તે કોઈપણ રીતે નુકસાનકારક પણ છે. . સાથે

આ લેખમાં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને અસ્થાયી માન્યતાઓ પર આધારિત છે, જે ફક્ત સામાન્ય લોકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવી છે.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *