નવરાત્રી 2020: નવરાત્રીના ત્રીજા દિવસે મા ચંદ્રઘંટાની આ પદ્ધતિથી પૂજા કરો.

24-કલાકની ઘડિયાળ પરિસ્થિતિની સંભાળ રાખીને 24-કલાકની ઘડિયાળથી સંભાળવી પડે છે. બ‌ટરી એ છે કે માતા રાણીનો પ્રભામંડળ વતનીઓના ફળનો પાક લેવાની આગાહી છે. માતા ચંદ્રોદયની પૂજા કરે છે. ,,,,,,,,,,,,,,, ” ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, બંધ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, એએફ ,,, , ખાવું, કેવી રીતે, કેવી રીતે માતા પાસે છે અને તેની પૂજા પ્રકાર:

જજમેન્ટ એ માતાનું સ્વરૂપ છે
માતા ચંદ્રભાર ઉપર માતા-પિતા છે. કુતરાઓ અને કમળનાં શસ્ત્રો છે વાડ એ વાડ છે. આ સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે. ઇસસહુલડ છે

નવરાત્રી 2020: માતાના ઉપાસક, નવરાત્રીની ઘડીમાં માસિક પૂજા

આ પ્રકારના કપડાં ચંદ્રની પૂજા કરવા રંગોનો ઉપયોગ.

માતાને સફેદ કમળ અને પીળી ગુલાબની માળા અર્પણ કરો.

જમવાનું: માતાની ખાણીપીણી અને ખાવું. પંચામૃત, પીણા પણ સારા છે.

મંત્ર

પિંડજપ્રવૈરુધા ચન્દકોપસ્ત્ર કૈરુતા।
પ્રસાદમ્ તનુતે મહિમ્ ચન્દ્રઘંતા રીતા।

નવરાત્રી: દુર્ગા જી આરતી, અંબે ટી જગદંભે કાલી આજે નવરાત્રી પર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *