હોળીના રંગો માટે, સુખ માટે હૃદયનું અંતર નાનું છોકરું છે:

હોળીનો તહેવાર રજાઓનો તહેવાર છે. હૃદયના રંગો સમય સમય પર બહાર જતા હોય છે II તે ઉત્સવ અને રંગોનું વાવેતર છે. વાસ્તુ મુજબ હોળીને લઈને કેટલાક વિશેષ પગલાં આપવામાં આવ્યા છે. ઘણા કેસોમાં.

સુંદર તેના પર ફેરફાર કર્યા પછી હેલે તેના ઘરે ખુશ હશે અને તેણીને ખુશ કરી શકે છે. હોમ, વેઇટ ફિક્સિંગ અને ફોકસ કરવા માટે. નિજાતાનો ડર ડર site સાઇટ પરની કમ્પ્યુટર હોલિકા સાઇટ માટે, પાન અને સોપારી અને વધુ…. હોળીના પ્રસંગે હનુમાનજીને ચણા અને ફૂલોની માળા ચ .ાવો. પૂજા સમયે શ્રી રામ અને હનુમાન જી ને યાદ કરો. ઘર-ઘર-ઘર-મકાન-ઘર-ઘર-ઘર-ઘર-ઘર-ઘર -ની ઘરની હોળી-ઘરની દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં સૂક્ષ્મજંતુઓ અને ઘરનો ફોટો અથવા જંતુઓનો ફોટો. ઘરની દક્ષિણ દિશામાં ચાલી રહેલ પ્રકાશમાં. હેલી પરનો રંગ ચેન્જર એક છે જે રંગને બદલી દે છે. ઘરની પૂર્વ દિશામાં વૃક્ષો વાવો. તમારા ઘરે શ્રી યંત્રની મુલાકાત લો અને તમારા ઘરની રચના અથવા તેના … કાપડ સુધરે છે. સૌ પ્રથમ તમારા ઇષ્ટ દેવને રંગ કરો … પૂર્વજોની ખાતર ગુલાલ સાથે રંગીન ગણપતિ તૈયાર કરો. મારા ઘરે ગુલાલનો તિલક માંગલીનો તહેવાર કરો. તેજસ્વી ધન્ય ધન્ય ધન્યવાદ.

તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સાથે જોડાઓ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *