હોળી પર, આખું ઘર સુગર કેન્ડીથી ભરેલું છે, રંગ દ્વારા દોરવામાં આવેલું અંતર

તમારા જીવનમાં ખુશી ઉત્સાહ અને ઉમંગના તહેવાર પર આવવા દો. આ સિઝનમાં સફળ થવા માટે, ફાલ્ગુન માસની પૂર્ણ ચંદ્રની સીઝનમાં. હોળી તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તહેવારોને લગતી વિશેષ બાબતો.

ઘરનાં ઉપકરણો ગણતરી. ઘરની આસપાસ અને દરવાજા પર હોળીકાની રાખ છંટકાવ. આ નકારાત્મક શક્તિઓને ઘરમાં પ્રવેશી શકે છે. તંદુરસ્ત રહેવા માટે, સ્વસ્થ રહેવા માટે, તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારણા કરવાથી સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. હોલીમાં ઉડતા લોકો જોખમી અને જોખમી હોય છે. કોઈપણ નવા કાર્ય કરવાની ક્ષમતા. તમારે બીજાથી દૂર રહેવું જોઈએ. હોળીના દિવસે પુરુષ સ્ત્રી સ્ત્રી વરના પલ્લુમાં હોય છે. હાસ્યના કિસ્સામાં સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરો. માપનના સ્તરને માપો. સુખ સાથે તડકામાં રહી ગયા પછી શુભ. પર્યાવરણ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે જીવાણુનાશિત પણ હોવું આવશ્યક છે. રંગ સમાન રંગનો રંગ છે, રંગ સૂર્યદેવના રંગ જેટલો જ છે. લાલ રંગ સુધારે છે. વિવિધ વાતાવરણનું સંચાલન કરો. જીવનમાં ખુશી હોળી પર સારી રહે છે. હોળી પર રંગનો ઉપયોગ ન કરો.

તે સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયું છે. ક્ષેત્રને લગતા ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સાથે જોડાઓ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *