આઈપીએલ 2021 સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ કોવિડ – 19 રોગચાળાના બીજા મોજાથી અસરગ્રસ્ત લોકોને રાહત આપવા માટે 30 કરોડ રૂપિયા દાન આપી રહી છે

ટીવી (સનસ્કક્સ સિંક) એ કોવિડ -19 માં સંક્રમણ માટે 30 કરોડ રૂપિયાનું ભાષાંતર કર્યું છે. WhatsApp વોટ્સએપની હવામાન માહિતી અપડેટ થયા પછી હવામાનની માહિતી અપડેટ કરવામાં આવે છે, તેમજ હવામાનની માહિતી પણ હવામાનની સ્થિતિમાં અપડેટ કરવામાં આવે છે. આ દેશમાં આ કરવાનું છે. 400000 થી વધુ કોરોના ચેપના કિસ્સામાં, 3000 થી વધુ લોકો શામેલ હતા. આઈપી મેચ

આઈપીએલ 2021: વરૂણ ધવન

‘સન ટીવી (સન ટીવી (સન ટીવી)) (સાન ટીવી (સન્નાર) વિદ -19 ફેરફારો અને સંપૂર્ણપણે બદલાઇ જાય છે’), સ communicationનર કમ્યુનિકેશને વાતચીતમાં મદદ કરી.

‘ધોનીની સારી ટીમ’

તે બરાબર છે તેમજ યોગ્ય સમયે યોગ્ય છે, સાથે સાથે ટાટમાં પણ છે. અપડેટ અપડેટ પ્રકાશિત અને અપડેટ કરવામાં આવ્યું હતું.

સંબંધિત સમાચાર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *