કેન વિલિયમસન આઇસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2019 માં ન્યૂઝીલેન્ડ વિ ઈંગ્લેન્ડના આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને તોડવા માટે તૈયાર છે

આઈસીસી વર્લ્ડ કપ 2019, ઇંગ્લેન્ડ વિ ન્યૂઝીલેન્ડ: નવી દિલ્હી સાથે સંપૂર્ણ વૈશ્વિક વાતાવરણમાં જીવ્યા પછી, વિશ્વભરમાં પ્રવેશ કરો. ,,,,,,,,,,, સંપૂર્ણ, આખું, આખું, એક પણ ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,! વૈશ્વિક વિસ્ફોટમાં ઉડતી વ્યક્તિ આ ક્યારેય કરશે નહીં.

મહેલા જયેંદને પરાજિત કરશે
આ રમતના ખેલાડીનું નામ 91.33 ની વચ્ચેથી મેજિકમાં થયેલા વર્લ્ડ કપમાં કુલ 548 રસ્તા છે. એકવાર સંપૂર્ણ અપડેટ થયા પછી, તે વિશ્વમાં સંપૂર્ણ રીતે અપડેટ થશે અને સંપૂર્ણ સ્થાયી સ્થિતિમાં રહેશે. આ જેવું જો કે, કેન પર્સન માટે રમત રમવાનું અને રમતના શ્રેષ્ઠ ખેલાડી બનવું વધુ સારું છે.

પ્રથમ નિશમે વર્લ્ડ કપ 2019 થી ભારતીય કેમેરાને અપીલ કરી છે

સૂર્ય 500 એ “કેપ્ટન” છે. 2003 માં તાપમાનનું પરીક્ષણ થયું હતું.

પ્રથમ વખત બનો
ટેલર પાછળથી કોણ ️ જો

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *