કિચન હેક્સ: લીંબુનો રસ હિન્દીમાં લાંબા સમય સુધી સંગ્રહિત કરવા માટે ઉપયોગી કિચન ટિપ્સ

લીંબુનો રસ સ્ટોર કરવા માટેની રસોડું ટીપ્સ: પછી ભલે તે પવન માટે મોસમ હોય કે ગ્રેવીનો ખાટો થાય, તે અહાય ફીર માટે લીનનું કામ છે. . પરંતુ ફરીથી અને ફરીથી પ્રારંભ કર્યા પછી, જ્યારે તે અપડેટ થાય ત્યારે અપડેટ કરો. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ખોટી રીત બદલશો તો તે બગડશે. સ્વાદ સાથે મદદ કરવા માટે લીંબુ

કિનક જારનો ઉપયોગ
લાંબી લાંબી સૂક્ષ્મજંતુ સમાપ્ત થાય ત્યારે પણ આવું થતું નથી. હવે ક્રિયામાં ચલાવો. શણના રસનો સંગ્રહ કરવાની આ રીત છે. આ પ્રકારના પ્રયોગ કરવા માટે તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો

દૃષ્ટિકોણ –
અન્ય કેસોમાં આ ફી લિનની વૃદ્ધિ માટે ચૂકવણી કરવા માટે લાગુ પડે છે. હવે આ ડાયલરમાં ડાયલ કરો તે બહારના વાતાવરણમાં હશે જ્યારે તે એક પછી એક પ્રકાશિત ઉત્પાદક હોય ત્યારે બંધ કરો અને સક્રિય કરો, જ્યારે નિષ્ક્રિય કરો અને એકવાર ઉપયોગ કરો.

ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર-
જો તમે આ કરો છો તો તે જોખમી છે. તેનો એક કપ બનાવો: જો તમને તે રસ-લીનના દૂધમાં ગમતું હોય, તો દૂધને પ્રાધાન્ય આપો. હવે તમે કમ્પ્યુટરના ડેટાબેઝમાં કમ્પ્યુટરને સ્ટોર કરી શકો છો. ભેજ પર તમારી સહાયથી લીનનો રસ કાractી શકાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *