કોરોનરીમાં હાર્ટ બ્રેક થવાનું જોખમ ઓછું છે, લોકો offlineફલાઇન મિલિંગ મગજ ધરાવે છે

શું તમે કોઈ ડેટિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં અચકાતા છો જેથી કોઈ તમારું હૃદય તોડી ના શકે? જો હા, તો પછી કોરોનરી તમારા માટે કોઈ ભેટથી ઓછી નથી. યુ.એસ. માં તાજેતરના સર્વે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *