કોવિડ -19: લોકડાઉનમાં મહિલાઓ સામે સાયબર ગુનામાં વધારો

નિષ્ણાંતો કહે છે કે લોકડાઉન દરમિયાન મહિલાઓ વિરુદ્ધ સાયબર ક્રાઇમમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કોરોનાવાયરસના ફેલાવાને રોકવા 25 માર્ચથી 14 એપ્રિલ સુધી દેશવ્યાપી લોકડાઉન …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *