જો તમારે સંબંધને વધુ મજબૂત બનાવવો હોય તો કોલ કરો, સંદેશ નં.

મહિનાઓ સુધી સામાજિક અંતરના નિયમોનું પાલન કર્યા પછી, લોકો એકબીજા સાથે સામાજિક રીતે જોડાયેલા રહેવા માટે ટેક્નોલ completelyજી પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર થઈ ગયા છે.) લોકો મોટે ભાગે સંદેશાઓ અથવા ઇમેઇલ્સ અન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે મોકલે છે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *