લોકડાઉન મહિલાઓને નોકરી છોડી દેવાનું દબાણ કરે છે

એક ડેવલપરે ખુલાસો કર્યો છે કે લોકડાઉનને કારણે, શિક્ષણની લગભગ 14 ટકા સ્ત્રીઓને તેમની નોકરી છોડી દેવાની ફરજ પડી છે. બાળકોની સંભાળ રાખવી અને ઘરે રહીને officeફિસનું કામ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *