વારાણસીમાં 8 માંથી 3 હેલ્પલોટ્સ લાલમાંથી બનાવેલ ઓર્ગન ઝોન, લીલોતરીમાં જ ઘણી છૂટ મળશે

કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓના નવા કેસોના અભાવને કારણે બનારસ, ગંગાપુર, બજરડીહા અને લોહતાના આઠ હેલસ્પોટ્સમાંથી ત્રણને રેડ ઝોનમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને ઓરેન્જ ઝોનમાં શામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ડીએમ કૌશલ રાજ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *