મીરા રાજપૂતે ઇંસ્ટાગ્રામ પર શેર કરી હતી કે શાહિદ કપૂરે તેના પાલ દિલ કે પાસને ડી.એમ.એસ.

શાહિદ કૂપરની પત્ની મીરા રાજપૂત અભિનેતા સાથે નજીકથી કામ કરે છે. અનકે️ અનકે શાહિદને ફ્લોર લાગે છે હની અક્સ્ર ుుుుుుుుుుుుుుు ుుుుుుు ుుుుుుు શાહિદ કેઅર્સ મીરા માટે પણ ફિક્સ છે. હવે મીરા રેપિટમાં

શાહિદ પ્રખ્યાત ગીત

શાહિદ કપૂર અને મીરાન રાજપૂતનું પ્રિય કપલ. સોશિયલ મીડિયા પર એક સાથે રહેવાનો છે. મીરા ઘણીવાર – વારંવાર – ઘણી વાર તે સાથે મળીને લખ્યું છે, પતિના ડીએમ સાથે તે કેવી રીતે લખાયેલું છે. . . . . . . તે આ જેમ ચાલ્યું છે

મીરા રાજપૂત ઇન્સ્ટાગ્રામ

મીરા ‘ડ્રમ ટીમ’

મીરાએ પોસ્ટની તસવીરો પોસ્ટ કરી. ટીમ બનાવવામાં ટીમ. ફોટા ફૂડ લાઇટ પર દેખાશે. તેઓ વૈકલ્પિક રીતે કામ કરવાની સ્થિતિમાં પણ હતા. તે પ્રથમ વખત જોવા માટે સેટ કરવામાં આવ્યું છે.

2015 માં

મીરા dડ ટેલ ️ ટેલ ઓએ 7 મી જુલાઈ, 2015 ના રોજ ગાંઠ બાંધેલી. આમોદ 2 પ્રીમિયમના નિષ્ણાતો

સંબંધિત સમાચાર

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *