રણવીર સિંહ ‘બૈરેવ મસ્તાની’ માટે તૈયાર થવાની તૈયારીમાં છે.

સંજય સિંહ ભણસાલીની ફિલ્મ બાઇરાવ મસ્તમાં રણવીર સિંહે પેશ્વા બેરાવાની ભૂમિકા ભજવી હતી. ફિલ્મમાંથી અલૌકિક અનુભવો પ્રાપ્ત થયા છે. તે મરાઠા જનરલ બાસરાવ હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *