સગર્ભાવસ્થામાં તમારા ઘડિયાળના જથ્થામાં સૂક્ષ્મજંતુઓની ઘડિયાળમાં ઘડિયાળની જેમ ડાયલ કરવું – દરેક વખતે સૂક્ષ્મજીવ

ભારતમાં કોવિડ -19 ની મોજાઓ તબાહી કરી રહી છે. જંતુ ચેપગ્રસ્ત જંતુના ચેપનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેક ભયભીત છે. તાજેતરમાં …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *