આ પ્રકારની તકનીકીથી બનાવવા માટે સૂક્ષ્મજીવ-આનંદ

માંસ 2 બટેટાં Green- Green લીલા મરચાંનો પોળો taste/ taste થી gram ગ્રામ ગ્રામ લોટનો સ્વાદ 1/2 સ્વાદિષ્ટ સ્વાદ 1/2 ચાટ મસાલા ચાવડા ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *