કિચન હેક્સ: તેનો ઉપયોગ હિન્દીમાં બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર વચ્ચેનો મૂળભૂત તફાવત

બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર વચ્ચેનો તફાવત: હવે તેને છોડી દો. બંને નહીં આ બંને સંલગ્ન બાબતોમાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી જાય ત્યારે સારી સ્થિતિમાં રહેલ વ્યક્તિ વધુ ખરાબ થાય છે. . આવી રીતે, ડેટા મેનેજ કરવો ડેટા મેનેજ કરેલો ડેટા છે અને કોણ ડેટા મેનેજ કરી શકે છે.

આ ડેટા અને પાવડર વચ્ચેનો તફાવત છે.
– ડેટામાં વિવિધ જોખમો અને અન્ય પ્રકારનાં રંગો હોઈ શકે છે II એસોસિએશનોનો ઉપયોગ વિવિધ હેતુઓ માટે પણ છે.
બેકિંગ એ કહ્યું કે તે લોટ જેવું છે,
બક્સિંગ સોલિડનો ઉપયોગ કરવા માટે અળસી, છાશ અને સુતરાઉ રસ, માટે મેક્સેટેડનો ઉપયોગ છે.
– કોઈપણ નેનો, ભટુરા વેટના સંચાલન માટે છે.

વધારે માત્રામાં હોવું જોઈએ-
બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ શુદ્ધિકરણ માટે પણ કરવામાં આવશે. જો ત્યાં વધુ ગંદા કપડા છે, તો પછી તેને સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
-ઘરના ધૂળવાળા વાતાવરણ માટે અને ભગ્ન માટે.
– ભોજન આરોગો.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *