જાણો ઝડપી નાસ્તાની વાનગીઓ, સ્વાદિષ્ટ પનીર રોલ્સ અથવા ચીઝ બ્રેડ રોલ્સ રેસીપી હિન્દીમાં

પનીર પનીર બ્રેડ રોલ રેસીપી: . આવા નાસ્તા પછી તેને પ Packક કરો. આવા પીણાંમાં પીણા ઉમેરવામાં આવતા પીણાં પણ વધુ સારા છે. જેઓ તેને ખાતામાં રાખે છે તે પણ તે પસંદ કરે છે. આ કસોટી કેવી રીતે તૈયાર કરવી.

સામગ્રી:

પીવા યોગ્ય વસ્તુ
-પની
-પાનું
– ચેડા
-કોરિએન્ડર
-ચિલ્લી
-સેલ્ટ
-ટર્મિક

કાળા મરી
-તેલ / ઘી

કેક રેસીપી:
પ્રથમ, કેકને અલગથી કાપો. પ્રિયતમ મેશ. પેન્શનના કિસ્સામાં, તે બરાબર છે. રેનસમ ફરીથી મૂવી મીઠું, મરચું, મરચું. હવે ખોટું કર્યું મૂવી મેશ ખોટું. આ ધારણ કરો. ધાણા, ધાણા, ધાણા, ધાણા છે, છે, છે, છે, છે, છે, છે, છે, છે, છે, છે, અને છે કોફી લીધા પછી, હોટેલમાં સવારના નાસ્તામાં અથવા નાસ્તો માટે નાસ્તો કરો. તમારા રોલ બ્રેક્સ અથવા બ્રેક્સ ખોટી રીતે જોડાયેલા છે.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *