મિશ્રણ બનાવવાની રીત બનાવવા માટે અકીની કણક, ટિપિંગની પદ્ધતિ

સ્વાદિષ્ટ એટટા લોટને અજમાવવા માટે, તમે કર્ણાટકનો આટ્ટા લોટ અજમાવી શકો છો. દવા, ડાંગરની ચાસણી- ઘટકો: એક કપ સરસવ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *