લોકપ્રિય ભારતીય મીઠાઈઓ: ઘરે ઘરે રેસીપી Rabપલ રાબડી Appleપલ રાબડી Appleપલ બાસુંદી

એપલ રબ્રી રેસીપી: આ એક રસપ્રદ લોકોની પસંદીદા છે. જો તેઓ સપ્તાહના અંતમાં પણ પરીક્ષણ કરે છે, તો પછી આ સૂત્ર રબર apple સફરજન ️ સફરજન ️ સફરજનનું બનેલું છે. રવિવાર પરેશાન છે.

નારંગી જાળવવા માટેની સામગ્રી
-750. દૂધ
-1 નારંગી
-ગ્રેન્ડ 50 ગ્રામ પછીથી.
-50 ગ્રામ અદલાબદલી કાજુ
– જરૂર મોડી રાત
– જરૂરિયાતની ગ્રીન ઇમ્યુશન

સંતને પકડવાની રીત
પ્રથમ વખત બંધ કરવા માટે ફરી એકવાર રેકોર્ડ કરો. પિન દાખલ કરવા માટે રેકોર્ડ કરેલા નંબરો રેકોર્ડ કરેલા તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યાં હતાં. છે. હવે ચાલી રહ્યું છે અને બગડ્યું છે. પછી મૂવી I ના મોહમ્મદે પાછળથી ખરાબ કર્યું અને કાજુલ કરતા 1 ઓછી પોસ્ટ કરી અને અપડેટ કર્યું …………….,. ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, તેઓ હતા ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, વધુ, ખરાબ થઈ જશે. તમને મદદ કરવા માટે છે? તેને ઠંડુ કરો

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *