સલાડ રેસીપી વિશે: હિન્દીમાં ઘરે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ લચ્છા પ્યાઝ કેવી રીતે બનાવવી

રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઈલ લચ્છા પ્યાઝ રેસીપી: ખરાબ હવામાન સારું રહેશે જો તે ફરીથી અને ફરીથી ખરાબ રહેશે. લીચ અથવા ડિનર – નામ લચ્છા ડુંગળી છે. તે ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છે અને તમને તે પણ ગમશે. સ્ટાઇલ લચ્છ સૂત્ર પદ્ધતિ યોગ્ય રીતે તૈયાર છે.

સ્થિર લચ્છા બનાવવાની રીત-
લચ્છાને સંપૂર્ણ બનાવવા માટે, પ્રથમ તેને ત્રણ વખત અલગથી લો. ચેપ દાખલ કરવો ખૂબ જ જોખમી છે. હવે એક ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝેરી ડુંગળીના લેન્સમાં લેન્સ, અને પછી 3 માઇક્રોસ્કોપિક માત્રામાં મિશ્રણ કરવા માટે સાથે લો. 1 સોમનું તેલ અને 2 જૂઠાણું. લચ્છા ભરવા તૈયાર છે.

આ પણ વાંચો: આ 5 હવામાન પ્રકારો, વારંવાર ચાલુ રાખતા હોવ, ડેટા સાથે તપાસો

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *