ઓક્સીફંગસ (મ્યુકોર્મીએક્સોપ્ટી) શું છે?

ઓનીક્સ

જેમ તમે ઇચ્છો છો કે સમાન પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તનના કિસ્સામાં બાર વધુ ઝડપે આગળ વધે, તો પછી તરંગોને પણ કઠણ કરો. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ પરિવર્તનને પાત્ર છે. માહિતી માટે સંપર્કને તપાસવા માટે દેશના પેથોલોજીના વિવિધ પ્રકારો છે. સૌ પ્રથમ તે ખરાબ છે.

ફ્લેશ ફૂગ દૂર થઈ રહ્યું છે. આ ચેપ વધુ ખરાબ થતાં હવામાન વધુ ખરાબ થાય છે. તબીબી ભાષામાં માઇક્રોમીયોપેથી (મ્યુકોર્માયકોસિસ) ………………………………………. …………………………………………. …………………… …………………………. ……………………………………………. ……………………………………………….…. …………………………………………. ……………………………………………. …………………………………… ……………. ……………………………………………. ………………………………………………. ……………… ………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………… …. ……………………………………………… .. ભારતમાં. આ અસરો વિશેની તપાસમાં.

આ ફૂગના જૂથોના જૂથ તરીકે તે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. સંક્રમણ દો ️ દો ️️️️️️️️️️️️🙏 બગડવાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે તૈયાર છે. તે અસામાન્ય અને અસામાન્ય અનન્ય છે.

ઇજાકુલફંગસ (મ્યુકોર્મિકર) ની

  • આંખોમાં લાલાશ અથવા દુખાવો થવાની શક્યતા

  • વાતચીતમાં જોડાઓ

  • બદલાવ અથવા મૂડની સ્થિતિમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.

ગ્લોબલ ફૂગ (મ્યુકોર્મિક્સર્ટ) નું ofંચું જોખમ ધરાવતા લોકોના ગેરલાભ હોઈ શકે છે.

  • મિસાઇલ સુરક્ષા
  • વેબબોક્સ બોક્સર
  • આઈ.સી.

તમે દૃષ્ટિ કરી શકો છો?

હાલના સીઝન દરમિયાન હવામાન બદલાતા કિસ્સામાં હવામાનમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો આવે છે. જે લોકો આવી પરિસ્થિતિમાં હતા તેઓએ પણ આ ન કર્યું હોય. જ્યારે એલાર્મ સંભળાય છે ત્યારે યોગ્ય સમયે એલાર્મ વાગતો હોય ત્યારે પણ આવું થાય છે …………………………………………. ……………. ……………………………………………. ………………………………………………. ……………… ………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………. ………………………………………………. …………………………… …………………. ………………………………………….

વરસાદની seasonતુમાં, સંક્રાંતિની inતુમાં. જ્યારે આ પ્રસંગોપાત સારવાર પછી થાય છે, ત્યારે ચેપ નસકોરું (નસકોરું) પ્રકાશમાં આવે છે જે આંખ અને મગજના ઝાકળ છે.

Xyક્સીફંગસ (મ્યુકોર્મિક્સર) ની સારવાર?

ભોજન સમયે શરૂ થવું આવશ્યક છે. ઉપાય તરત જ તમારા કાનમાં હોવાને કારણે પણ છે કારણ કે તે એક વિશેષ પૂર્વ-બચાવ છે.

સારવારમાં દવા અને સંયોજન શામેલ છે. આગળ વધવા માટે, આવું કરવા માટે, આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આ કિસ્સામાં, સારવાર શક્ય તેટલી ઝડપથી કરો.

ડtorક્ટર પરામર્શ = મુક્ત

અસ્વીકરણ: GoMedi એ ડિજિટલ આરોગ્ય સંભાળમાં છે જે આરોગ્ય સંભાળના તમામ કાર્યો અને કાર્યોને એકબીજા સાથે જોડે છે. GoMedii એ તેના ડોકટરોના સારા સ્વાસ્થ્ય, સારા સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય સમાચાર માટે બ્લોગ બ્લોગ દ્વારા ડોકટરોની સલાહ લીધી છે. મેડ ગોમેડિઆઈ જાહેરમાં પ્રકાશિત કરવા માટેના તમામ પ્રકારનાં અપડેટ્સ પ્રકાશિત કરે છે અને તમામ પ્રકારનાં અપડેટ્સ ટાઇપ કર્યા પછી જ ટાઇપ કરવામાં આવશે, જેથી ટાઇપ કર્યા પછી જ તેને સુધારવામાં આવશે.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *