કોવિડ -19: ઘરેલુ સંસર્ગનિષેધ દરમ્યાન આ મહત્વપૂર્ણ બાબતોનું ધ્યાન રાખો, જાણો ક્યારે હોસ્પીટલમાં જવું જરૂરી છે

કોરોના જેડીમાં હોય તેવા બધા દર્દીઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર નથી. 85 થી 90 ટકા લોકો ઘરેલું અનુકૂળ સારવાર મેળવીને વાયરસથી પુન recoverપ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જો કે તેઓ કોવિડ પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને રોગ પ્રતિરક્ષા રાખે છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *