મેદંતા હોસ્પિટલના ડ doctorક્ટર અરવિંદ સંભવિત કારણને કેવી રીતે સમજાવે છે કે કે.કે.અગ્રવાલ કોરોના રસીના 2 ડોઝ પછી મૃત્યુ પામ્યા હતા?

જો ભારતના જાણીતા ડોકટરો બગડે. આ વસ્તુ ગમે છે. તે 28 એપ્રિલના રોજ રાત્રે બને છે જ્યારે તે ખતરનાક હોય છે. ડોક્ટર આગ્રા જ્યારે પણ તમે આવું કરો. આ પ્રકારના કેસમાં. મેદાસાના અરવિંદ કુમારે આ કર્યું હતું.

સલામત સલામત

મેદાંતા ગુરુ પ્રભાસના ડોક્ટર કુમારે એ ન્યૂઝ ચેનલો સાથે વાતચીત કરી. ત્યાં કોઈ સમસ્યા આવી નથી. 25-30 લોકો કોરોના હતા. વધુ સારી રીતે તૈયાર કરવા માટે. ટી હોસ્પિટલ કોઈને ખબર નથી.

વેબ સમાચારની તપાસ થવાની છે

ડtorક્ટર અમલમાં મૂક્યા છે, વેબ પર આવતા આપણા બધા ડોકટરો ડ as. તેમજ 70-80 સુરક્ષા છે. પરંતુ છેલ્લા 6 અઠવાડિયામાં, જે બીજો વેબ છે, અમે ઘણા રસી આપેલા પત્રકારો, ડોકટરો અને નર્સોને ગંભીર જોયા છે અને મૃત્યુ પણ થયા છે.

આ પણ જુઓ: ડ Kક્ટર કે.કે.અગ્રવાલની આ આરોગ્ય વિડિઓઝ, જીવનભર તમારું કામ

મૃત્યુ પછી

પ્રકૃતિએ કહ્યું કે તે માનવ ડોજની વાત છે. ️️ એન્ટિ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ નવીનતમ હવામાનમાં અપડેટ થયેલ અને નવું અપડેટ થયું. ………………………………………………. …………… …………………………………. ……………………………………………. …………………………………………… …. ……………………………………………. ………………………………………………. ………………………… ……………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……… ……………………………………. ……………………………………………. ……………………………………… ………. ……………………………………………. ………………………………………………. …………………… …………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………………. ……………………………… ………………. ……………………………………………. ………………………………………………. ……………. …………………………………. …………

પર્યાવરણ પર આધાર રાખે છે, તે સુરક્ષિત કરે છે

ડો. આ

આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

ડ doctorક્ટરને જામીન મળી ગયા છે. બીજું, બીજો અઠવાડિયું, બીજું એ પણ મહત્વનું છે કે, સામાજિક અંતર, નબળા આહાર પર ધ્યાન આપવું અને કાળજી લેવી મહત્વપૂર્ણ છે …. . . . . . . . . . . તેથી તે કોઈપણ રીતે મહત્વપૂર્ણ નથી. . . . . . . . . . .સો. . . . તેને રાખશો નહીં. . . . . . . . . . . ત્યારથી, કાળજી લેવી જોઈએ અને આ પણ મહત્વપૂર્ણ છે.). . . . . . . . . . . . . તેથી કોઈપણ રીતે જવું જોઈએ. ,

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *