શક્તિ દ્વારા શક્તિ મેળવવાની ક્ષમતા છે, ઉપયોગિતાને પરિપૂર્ણ કરે છે.

માતા ગંગા સૌને પહોંચાડી છે. દરેક કૃપાથી દૂર છે. સંકટમાંથી મુક્તિ માટે માતા ગંગાની ઉપાસના. મેઘ પાણી સાથે મેલના સ્નાન કર્યા પછી ગંગાનું જોખમ ઓછું થશે. ગંગા પાણી રોગ વધારવામાં મદદ કરે છે. પ્રયોગ મોર વિશે.

ગંગા જળથી દરેક ગુરુ શિવને પ્રાર્થના કરો. આ કરવાથી ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થાય છે અને તેમની કૃપા રહે છે. માણસ અને વસ્તુ ગંગા જળના માત્ર સ્પર્શથી શુદ્ધ થાય છે. કોઈપણ યોનિમાર્ગની પાણી તેની સ્વચ્છતા પછી ઘરમાં પૂજા કરી શકાય છે. ગંગાના પાણીમાં ડોજ કરવો. મન શાંત રહે છે અને ઘરમાં નકારાત્મક શક્તિઓમાં પ્રવેશ કરે છે. ગોનાજલની ગતિએ મગજ નિષ્ક્રિય થયા પછી જ આવું થઈ શકે છે ……………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………… ………………………. ………………………………………………. ……………………………………………. ……. ………………………………………. …………………………………… ગંગા રાખશે. સ્વચ્છ ભારતમાં સમૃદ્ધિ કાયમ માટે ખુશ રહે છે. તે દૂષિત પણ નહોતું. ગંગાને સ્વસ્થ રાખવી જરૂરી બની શકે. ઘરમાં શુધ્ધ પાણી હોવું જોઈએ, સ્વચ્છતા માટે કાળજી લેવી જોઈએ. દરરોજ જેઓ ગંગાજળના દર્દીઓમાં દર્દી છે તે સ્વસ્થ છે અને વૃદ્ધાવસ્થા માટે છે II. . . . . . . . . આ આ આ આ આ . . . . . . . . . . . થી વધે છે) અને વિજય મેળવે છે. ” . . . . . . . . . . જો તે ત્યાં ઉગે છે, તો ગંગા જળ શક્તિશાળી બને છે. . . . . . . . . . ત્યાંથી બહાર નીકળવામાં સક્ષમ છે).

આ માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને અસ્થાયી માન્યતાઓ પર આધારિત છે, જે ફક્ત સામાન્ય લોકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવી છે.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *