હોળી: તહેવાર પર આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને

જે લોકો તહેવારોની રજા ઉજવે છે, શુભ મૌસમમાં ખુશીઓ મનાવે છે. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, भन् भन्યાહોળો

હોળી પર તમારી સ્થાપનાની સ્વચ્છતા અને સુશોભનનું વિશેષ ધ્યાન રાખો. સૂર્યના ઘરે મુખ્ય મહેમાન શ્રી ગણેશની હોળી અને ઘરની પૂર્વ દિશામાં સૂરજ. ઘરની દક્ષિણ તરફ દોડતા પ્રકાશનું ચિત્ર. સુખ માટે ઘરે તૈયાર કરો અને તમારા ઘરમાં સ્થાપિત કરો. ઘરમાં હોળી પરમાળા શંખ. તમારા ઘરના મુખ્ય અતિથિ બનવા માટે દીવો પ્રગટાવો. હેલી પર વિરોધી, લાંબા અથવા પ્રવાહી મિશ્રણનો ઉપયોગ કરશો નહીં. . રસોડું ઘરની બહાર હોવું જોઈએ. ઘરની આસપાસ હોલીકાની રાખ છંટકાવ કરવાથી નકારાત્મક શક્તિઓ ઘરમાં પ્રવેશ કરતી નથી. હોળી પર રંગનો ઉપયોગ ન કરો. હોળીના રંગો અનુસાર. શ્રેષ્ઠ રંગ શ્રેષ્ઠ છે. તે રંગનું લક્ષણ છે અને તે સ્થિતિ છે. હોળીનો રંગ તમારા કીર્તિ કરનાર દેવતા અને પૂર્વજોને સૌ પ્રથમ જીવાતોનો રંગ. તહેવારોને ઘરની સજા દ્વારા સજા કરવામાં આવે છે. હોળીના દિવસે તેમના ઘરના મુખ્ય અતિથિને ઝડપી રહ્યા. સ્ટાઇલ સીઝનમાં પરાગ રજની પટ્ટીની હાજરીમાં વધારો થાય છે. હોળી પરોrad – કૃષ્ણની સુંદર તસવીર લાવીને ઘરના મુખ્ય પૂજારીને રંગ આપતા અધિકારી. રાધા-રિશ્કને હેલી પહેલા રંગીન ગુલાલની પ્રથમ વિવિધતા પસંદ છે. ગુલાલ કે લડ્ડુમાં લાલ રંગના ઘટકોને કલામાં રાખવામાં આવ્યા છે. પૈસા મળશે. એકવાર તમે હોલી પર આવી ગયા પછી પાછા આવવાનું કંઈ સારું નહીં. મજબૂત રીતે જીતવું. હોળી પર હનુમાન જીની ઉજવણી કરો. સાંજ

તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સાથે જોડાઓ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *